Jill St. John

Diamonds Are Forever
6.6

Diamonds Are Forever

Dec. 13, 1971

Diamonds Are Forever

Dijamanti se kradu samo da bi se ponovo prodali na međunarodnom tržištu. James Bond se ubacuje u krijumčarsku misiju kako bi otkrio ko je kriv. ...