Jim Kelly

Enter the Dragon
7.7

Enter the Dragon

Aug. 17, 1973

Enter the Dragon

Borbeni umetnik pristaje da špijunira povučenog gospodara zločina koristeći pozivnicu za tamošnji turnir kao pokriće.