Joe Holt

Lake Placid 2 (2007)

Lake Placid 2 (2007)

Apr. 28, 2007

Lake Placid 2 (2007)

Krokodili koji jedu ljude vraćaju se u jezero dok dva muškarca i jedna agresivna ženka krokodila, koja štiti svoje gnezdo, pustoše lokalno ...