John Fiedler

12 Angry Men
9

12 Angry Men

Apr. 10, 1957

12 Angry Men

Odbrana i tužilaštvo su se odmorili, a porota se prijavljuje u sobu porote da odluči da li je mladi Španac-Amerikanac kriv ili nevin za ubistvo ...