John Fiore

CODA (2021)
HD

CODA (2021)

Jul. 30, 2021

CODA (2021)

Ruby je dete gluvih roditelja (CODA – Child of Deaf Adults), ijedina osoba koja čuje u porodici.