John Gottowt

Nosferatu
7.9

Nosferatu

Feb. 17, 1922

Nosferatu

Grof vampira Orlok zainteresovan je za novo prebivalište i mladu suprugu svog agenta za prodaju nekretnina. Neovlašćena adaptacija F. Dragana ...