John Mighton

Good Will Hunting
8.3

Good Will Hunting

Dec. 05, 1997

Good Will Hunting

Vill Hunting ima IK genijalnog nivoa, ali je odlučio da radi kao domar u MIT-u. Kada reši težak matematički zadatak na postdiplomskom nivou, ...