Jon T. Benn

The Way of the Dragon
7.3

The Way of the Dragon

Jun. 01, 1972

The Way of the Dragon

Tang Lung stiže u Rim da pomogne rođacima u restoranskom poslu. Na njih se vrši pritisak da prodaju imovinu sindikatu, koji se neće zaustaviti ...