Jonay Pineda Skallak

JJ+E (2021)
HD

JJ+E (2021)

Sep. 08, 2021

JJ+E (2021)

Elisabeth i John-John žive u istom gradu, ali pripadaju različitim svjetovima. Može li strastvena prva ljubav slomiti klasne i kulturne barijere?