Mark Bramhall

Burning at Both Ends (2021)
HD

Burning at Both Ends (2021)

Godina je 1942, a Francuska je pod nacističkom čizmom. Saveznici su potisnuti sa kontinenta i njihov poraz u Severnoj Africi je bio očigledan. ...