Maureen Lipman

The Pianist
8.5

The Pianist

Sep. 17, 2002

The Pianist

Istinita priča o iskustvima pijaniste Vladislava Špilmana u Varšavi tokom nacističke okupacije. Kada se Jevreji grada nateraju u geto, Špilman ...