Tine Stapelfeldt

Clash of the Titans
5.8

Clash of the Titans

Apr. 01, 2010

Clash of the Titans

Rođen od boga, ali odgojen kao čovek, Persej je bespomoćan da spasi svoju porodicu od Hada, osvetničkog boga podzemlja. Nemajući šta da izgubi, ...