Toby Truslove

Koko: A Red Dog Story
6

Koko: A Red Dog Story

Dec. 05, 2019

Koko: A Red Dog Story

Običan pas, čija ga sreća i sposobnost povezivanja sa ljudima i katapultira ga u slavu.